Collectieve vertrouwenspersoon oplossing voor kleine bedrijven

 

Het belang van een veilige en prettige werkomgeving staat buiten kijf. Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om eventuele problemen op de werkvloer te kunnen bespreken met iemand die onafhankelijk en vertrouwelijk advies kan bieden. Hoewel het goed is dat er aandacht is voor dit thema, is de verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon een zware last voor kleine bedrijven.

 

Kosten en administratieve lasten van een vertrouwenspersoon

Voor kleine bedrijven brengt het verplicht stellen van een vertrouwenspersonen aanzienlijke financiële en administratieve lasten met zich mee. Het aantrekken van een vertrouwenspersoon vereist vaak extra personeel, hetzij in de vorm van een externe professional of een interne medewerker die hiervoor is opgeleid. Beide opties brengen kosten met zich mee. Bovendien moeten bedrijven tijd en middelen besteden aan het trainen en updaten van de vertrouwenspersoon, wat de administratieve lasten verder verhoogt.

 

Verplicht aanstellen vertrouwenspersoon ingreep in bedrijfsvoering

Verder kan de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen de bedrijfsvoering van kleine ondernemingen belemmeren. Kleine bedrijven hebben vaak een informele werkomgeving waarin de communicatielijnen kort zijn en werknemers snel problemen kunnen aankaarten bij hun leidinggevenden. Het verplicht invoeren van een vertrouwenspersoon kan ervoor zorgen dat deze directe communicatie wordt ondermijnd, waardoor er onnodige vertraging en bureaucratie ontstaat bij het aanpakken van problemen.

 

De oplossing: de collectieve vertrouwenspersoon van Werkcontact

Een oplossing voor dit probleem is niet het aanstellen van een individuele vertrouwenspersoon, maar te kiezen voor de collectieve vertrouwenspersoon van Werkcontact. De collectieve vertrouwenspersoon functioneert voor meerdere kleine bedrijven. Op deze manier kunnen bedrijven de kosten delen en de administratieve lasten verminderen. Bovendien kan de collectieve vertrouwenspersoon specifieke kennis en expertise bieden, die een individuele vertrouwenspersoon mogelijk niet kan evenaren.

 

Hoewel het waardevol is om werknemers een onafhankelijk aanspreekpunt te bieden, moet de verplichte aanstelling van een vertrouwenspersoon daarom ook niet als een waterdichte oplossing worden beschouwd. De kosten en administratieve lasten die dit met zich meebrengt, kunnen een aanzienlijke impact hebben op kleine bedrijven. Daarom is het verstandig om te onderzoeken en overwegen of een collectieve vertrouwenspersoon een haalbare oplossing zou kunnen zijn. Op die manier kan de veiligheid en het welzijn van werknemers worden gewaarborgd, zonder onnodig nadelige gevolgen te hebben voor kleine bedrijven.

 

collectieve vertrouwenspersoon

De collectieve vertrouwenspersoon van Werkcontact is inzetbaar in het midden- en kleinbedrijf

 

Contact

Werkcontact B.V.

Contactpersoon: Joep Herni

088-033 30 08 

E-mail: info@werkcontact.nl

 

Of klik hier voor her contactformulier wanneer u liever hebt dat wij contact met u opnemen.