Re-integratie

 

Klik hier voor het informatieformulier.

 

Een lange periode van werkloosheid of een beperking hoeft geen beletsel te zijn om in een betaalde werkkring uitstekend te kunnen functioneren. Mensen beschikken vaak over verrassende capaciteiten die nieuwe perspectieven kunnen openen en een nieuwe wending aan een loopbaan kunnen geven.

 

Wij van Werkcontact vinden dat iederéén eigenlijk recht heeft op een betaalde baan die bij hem of haar past. Ook mensen met een ziekte, beperkingen, een bepaalde achtergrond of een – door een fusie, reorganisatie of wat voor omstandigheden dan ook – abrupt onderbroken loopbaan.

 

Re-integratie is bovendien mensenwerk, werken met mensen dus. Dat betekent dat succes alleen kan worden geboekt wanneer de mens ook centraal staat. Maar niet zomaar. Om aan oplossingen te kunnen werken is een reëel beeld nodig van de situatie. Oprechte aandacht draagt bij aan het verkrijgen van objectief inzicht in de werkelijke mogelijkheden van de betrokken persoon. Werkcontact hecht dan ook aan heldere afspraken met alle partijen, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van een opdracht. Overzichtelijke en korte tussentijdse rapportages over de voortgang aan de opdrachtgever vormen daarom een standaard onderdeel van elk traject naar werk.

 

Werkcontact staat voor succesvolle bemiddeling en re-integratie van mensen die – door welke omstandigheid dan ook – op eigen kracht de weg (terug) naar werk maar moeilijk kunnen vinden. Voor de uitvoering van onze re-integratietrajecten biedt Werkcontact een ge-integreerd modulepakket aan van intake, diagnose, aanbodversterking, bemiddeling en nazorg. Deze onderdelen zijn los of integraal in te zetten.

 

 

 

 

 

mensen beschikken vaak over verrassende capaciteiten die nieuwe perspectieven kunnen openen en een nieuwe wending aan een loopbaan kunnen geven