Jobcoaching voor speciale doelgroepen

Onze jobcoaches begeleiden mensen op de werkvloe. Het gaat dan met name om persoonlijke begeleiding op iemand zijn nieuwe werkplek. De jobcoach van Werkcontact kijkt samen met de medewerker en de werkgever of er werkplekaanpassingen nodig zijn en kan helpen bij het inwerken en bijvoorbeeld aanweig zijn bij voortgangsgesprekken.  Ook kan de jobcoach een persoonlijke handleiding maken of de werknemer structureel begeleiden op de werkplek.

 

Jobcoaching heeft als doel dat de medewerker het werk uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren.

 

Wilt u zich vrijblijvend laten informeren over de mogelijkheden van Jobcoaching? Neem dan contact op met Werkcontact door het contactformulier in te vullen of bel 070-3457763 (Backoffice).

Jobcoaching heeft als doel dat de medewerker het werk uiteindelijk zelfstandig kan uitvoeren.