Re-integratie spoor 2

Wanneer een werknemer ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet verplicht de werkgever (en de werknemer) om alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de werknemer hervat in zijn oorspronkelijke functie of – wanneer de werkgever geen passend werk heeft – reintegratie bij een andere organisatie mogelijk te maken.

 

Indien reintegratie bij een andere werkgever aan de orde is spreken we van reintegratie spoor 2.

 

Werkcontact gaat bij het zoeken naar werk voor haar cliënten uit van de mogelijkheden en niet van beperkingen. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk. Met een intensieve en persoonlijke intake, die resulteert in een op maat gesneden persoonlijke aanpak. Werkcontact bemiddelt in de meest letterlijke betekenis van het woord door onze cliënten te introduceren bij (potentiële) werkgevers. We doen dat zonder de zelfredzaamheid van onze cliënten uit het oog te verliezen. Bovendien draait het bij Werkcontact niet om wollige rapportages, maar om mensen en resultaat.
 
Onze professionals kennen de arbeidsmarkt als geen ander en beschikken over een ruime ervaring in bemiddeling en begeleiding van mensen naar een nieuwe baan. Tijdens het traject heef t u één vast aanspreekpunt.

 

Wij zijn gespecialiseerd in:
– individuele & intensieve baanbemiddeling (géén groepstrainingen)
– beroepenoriëntatie
– reintegratie met opleiding
– begeleiding naar ondernemerschap
– verborgen vacatures (interne en/of nog niet gepubliceerde vacatures).

 

Bij reintegratie spoor 2 is het van belang dat de weg naar een nieuwe baan duidelijk, realistisch en zo concreet mogelijk wordt beschreven. Alleen op die manier sluit de daadwerkelijke uitvoering van het plan aan op de praktijk. Werkcontact helpt u graag met het opstellen van uw reintegratieplan. Daarbij houden we natuurlijk rekening met uw wensen en mogelijkheden; het gaat tenslotte om u. Het spreekt voor zich dat Werkcontact zich daarbij opstelt als professional. Meer concreet betekent dit dat wij het u ook zullen zeggen wanneer wij uw plan niet haalbaar/realistisch achten. Uiteraard kunt u van ons een professionele analyse van uw situatie verwachten en komen wij, indien nodig, met alternatieven. Deze analyse maken wij geheel vrijblijvend.

 

Oriënterend gesprek

Omdat wij het belangrijk vinden dat het klikt tussen de cliënt en de reïntegratiedeskundige, kunt u ter oriëntatie een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Iedereen is daarbij welkom. Op basis van dit gesprek kunt u beslissen of Werkcontact het reïntegratiebureau is dat u het beste kan begeleiden bij het reïntegratietraject

 

Bel voor een vrijblijvende afspraak in uw regio met onze backoffice: 070 – 345 77 63 of vul hier het contactformulier in.

 

 

 

 

 

onze mensen kennen de arbeidsmarkt als geen ander